Zanim podejmiemy ostateczna decyzję o wyjeździe do pracy opiekunki w Niemczech, warto zwrócić uwagę na kilka szczegółów. Jednym z najważniejszych jest podpisana umowa. Opieka w Niemczech to praca dość specyficzna i niespotykana, a dokument chroni nas przed nieprzewidzianymi wydarzeniami. Co zatem powinno znaleźć się w umowie i jak ona wygląda?

Znajomość własnych praw a opieka w Niemczech

Wielu przyszłych opiekunów ma obawy i wątpliwości. To całkowicie normalne i zrozumiałe – zwłaszcza gdy opieka w Niemczech jest naszą pierwszą pracą za granicą. Zastanawiamy się, czy umowa zawarta z agencją jest „w porządku”, czy dobrze ustaliliśmy wszystkie szczegóły dotyczące ubezpieczenia. Nawet jeśli firma na pierwszy rzut oka jest uczciwa, może nam towarzyszyć strach przed ewentualnym oszustwem. Jak go zminimalizować? Przede wszystkim znać swoje prawa i obowiązki. Wykorzystajmy dany nam czas na uzupełnienie wiadomości o kwestiach formalno-prawnych. Dowiedzmy się, czy wybrana agencja działa legalnie i jak długo już zatrudnia opiekunki w Niemczech.

Podpisanie umowy powinno być dla nas priorytetem. To od niego zaczyna się proces wyjazdu do pracy w niemieckiej opiece. Umowa to podstawowy dokument porozumienia między stronami – opiekunką, agencją i rodziną seniora. W niej znajdziemy wszystkie szczegóły dotyczące warunków zatrudnienia. Niestety, zdarza się, że nieuczciwe firmy odsuwają podpisanie umowy na bliżej nieokreśloną przyszłość albo opiekunki same odkładają to w czasie. Nie jest to jednak dobre wyjście. Dlaczego? Bez podpisanej umowy nie mamy bowiem żadnej podstawy prawnej, by w razie potrzeby domagać się swoich praw. Mało tego – nie posiadamy żadnego dowodu na to, że pracodawca zobowiązał się wypłacić nam wynagrodzenie.

Zanim więc wybierzemy się na rozmowę o współpracy z wybraną agencją, sprawdźmy, czy posiada wpis w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia (KRAZ). Upewnijmy się też, czy firma ma certyfikat uprawniający ją do wysyłania opiekunek do pracy w Niemczech. A na sam koniec zadbajmy o to, by w naszej umowie znalazły się wpisy zapewniające nam bezpieczną i legalną pracę.

opiekunka w Niemczech

Jakie punkty muszą znaleźć się w umowie opiekunki z agencją?

Przed podpisaniem umowy z wybraną firmą zatrudniającą opiekunki w Niemczech sprawdźmy, czy znajdują się w niej poniższe informacje.

  • Nazwa i dokładny adres pracodawcy;
  • Informacja o ubezpieczeniach i składkach;
  • Koszty dojazdu i wszelkie informacje z tym związane;
  • Tłumaczenie dokumentów na język niemiecki;
  • Czas trwania zlecenia – daty rozpoczęcia i zakończenia pracy zwykle są zamieszczane już w ogłoszeniu, ale w umowie również powinny się znajdować. Upewnijmy się więc, że okres zatrudnienia pokrywa się z tym, na który się zgadzaliśmy;
  • Warunki zatrudnienia – chodzi przede wszystkim o wysokość wynagrodzenia, termin jego wypłacania oraz walutę, w jakiej otrzymamy pieniądze. W tym punkcie istotne są również obowiązki oraz zadania opiekunki w Niemczech;
  • Nasze prawa i obowiązki – mowa tutaj o kwestiach formalnych. Osoba podejmująca się tak odpowiedzialnej pracy, jak opieka w Niemczech, powinna posiadać odpowiednie dokumenty i badania lekarskie. Mile widziane są też referencje oraz certyfikaty poświadczające zdobyte umiejętności i kwalifikacje. A jeśli chodzi o prawa, to w umowie powinny znaleźć się zapisy na temat dni urlopu, formalności związanych z wyjazdem w nagłych sytuacjach czy możliwości korzystania z opieki medycznej za granicą. W przypadku ostatniego punktu oczekiwanym ruchem ze strony agencji będzie wyrobienie opiekunce karty EKUZ;
  • Prawa i obowiązki agencji – tutaj powinien się znaleźć zapis dotyczący udzielania wsparcia i pomocy w razie konieczności. Dobra firma zapewni nam też ochronę prawną we właściwym zakresie;
  • Opis odpowiedzialności cywilnej dla obu stron – chodzi przede wszystkim o sytuację niewywiązania się z umowy. Nie może go zabraknąć w naszym dokumencie.
umowa opiekunki

Opieka w Niemczech może być bezpieczną pracą

Niezależnie od tego, czy podejmujemy pracę w opiece w Niemczech w polskiej rodzinie, czy w niemieckiej, warto być przygotowanym na różne ewentualności. Podstawową kwestią jest wybór agencji, która będzie naszym pośrednikiem we współpracy z podopiecznym i jego krewnymi. I chociaż mogłoby się to wydawać łatwe – przecież w Internecie jest mnóstwo takich firm! – w rzeczywistości jest dość skomplikowane. Rosnące zapotrzebowanie na pracowników opieki w Niemczech i duża liczba prywatnych ofert pracy sprawia, że na rynku ciągle obecni są oszuści. Kiedy więc wybrana agencja zaproponuje nam podpisanie umowy już za granicą, nie zgadzajmy się na to. Dobra, legalna umowa powinna obejmować także ustalenia dotyczące wyjazdu. Nie powinniśmy więc jechać, opierając się jedynie na słownych zapewnieniach, których firma może nie dotrzymać.

Warto też pamiętać o ochronie swoich danych osobowych. Przypatrzmy się dokładnie podpisywanym dokumentom. Czy wszystkie mają zgodne z prawem klauzule poufności? Jeżeli jakikolwiek punkt wzbudza nasze wątpliwości, skonsultujmy się z kimś zaufanym. Może to być koleżanka po fachu, prawnik albo pracownik samej agencji opieki. Dobrze mieć świadomość, że nieuczciwe firmy formułują umowy i przepisy wewnętrzne w bardzo zawiły sposób. Łatwo wtedy przeoczyć ważne kwestie albo nie do końca zrozumieć, o co chodzi w danym punkcie. Zadbajmy więc o to, aby taka sytuacja nas nie spotkała. Poprośmy o pisemne potwierdzenie ustaleń podpisane przez obie strony porozumienia. Dzięki temu mamy o wiele większe szanse ustrzec się przed oszustami i podjąć legalną pracę w opiece w Niemczech.